نهج البلاغه

یادی از مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی

۱۷ دی ماه سالروز رحلت عالم ربانی آیت الله میرزا علی آقای شیرازی گرامی باد