اجازات

اجازه نامه نقل روایت از آیت الله شیخ علی فلسفی

اجازه نامه نقل روایت محقق و مولف شهیر آیت الله شیخ علی فلسفی       ...

اجازه نامه نقل روایت از آیت الله سید احمد فهری زنجانی

محضر مبارک عالم عارف، حضرت آیت الله علامه سید احمد فهری زنجانی دامت برکاته ضمن عرض سلام و ادب فرّخ آن روز که از این قفس آزاد شوم از غم دوری دلدار رهم شاد شوم سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم طی کنم راه خرابات دل آباد شوم از دم پیر خرابات دل آباد شوم ...

اجازه نامۀ مرحوم آیه الله سیّدعباس کاشانی

تقریظ علامه سیدعباس کاشانی بر کتاب اعجوبه عصر بهلول قرن چهاردهم، تألیف حجت الاسلام استاد سیدعباس موسوی مطلق ...

اجازه نامۀ مرحوم آیه الله میرزا احمد سیبویه

تقریظ آیت الله سیبویه بر کتاب اعجوبه عصر بهلول قرن چهاردهم، تألیف حجت الاسلام استاد سیدعباس موسوی مطلق   ...