دیدارها

ملاقات حجت الاسلام موسوی مطلق با آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی

آیت الله سید عبدالهادی شاهرودی نماینده خبرگان رهبری