نکته های ناب

بهترین مال

آیت الله علوی گرگانی می‌فرمودند: مرحوم آقاى شريعتى پيرمردى از شاگردان برجسته مرحوم آیة‌الله العظمی بروجردى بود. بنده با ايشان مباحثه مى‏كردم. البتّه مباحثه كردن ايشان با من كمال تواضعش بود. اين قصّه را ايشان براى من نقل كرده و فرمودند: وقتى آقاى بروجردى از نجف به بروجرد آمد، اعيان و بزرگان ب...

توصیه های درباره ماه رجب

هر چه خواهی از عجايئب ……