نکته های ناب

چهار توصیه مهم از مرحوم آیت الله تألهی

توصیه ای از مرحوم عارف واصل آخوند ملاحسینقلی همدانی  یک سال قبل از رحلت عالم ربانی، آیت الله آقای حاج شیخ هادی تألّهی جولانی همدانی رحمه الله علیه در حالی که  از تبلیغ باز می گشتم، به محضر نورانی اش مشرّف شدم. هنگامی که قصد داشتم محضرش را ترک کنم، فرمود: بنشین! دوباره نشستم. باز فرمود: ...

خداوند خر دیگری را می رساند

خداوند خر دیگری را می رساند آقای امجد میگفت : یکوقتی از  قم به تهران می آمدیم ، در میدان ۷۲تن قم دیدم عالم عارف ایت الله بهلول  را دیدم که منتظر ماشین ایستاده اند ، ایستادیم و ایشان را سوار کردیم ، بعد از احوالپرسی گفتم ؛ حضرت آقا کجا می روید؟ گفت : هر جا شما بروید گفتم : ما سمنان می...

نکاتی درباره حضرت ام المومنین خدیجه کبری سلام الله علیها

دارالبکاء فاطمه الزهرا سلام الله علیها