مصاحبه

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۷ جلسه ۱۳

روزنامه عصر ایرانیان یکشنبه 26 شهریور 1402 شماره 3926

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۶ جلسه ۱۲

روزنامه عصر ایرانیان چهارشنبه 22 شهریور 1402 شماره 3925

استاد موسوی‌ مطلق در گفت‌وگو با شفقنا: در دولت نبوی «کرامت انسان» به اعتبار بخشی به جان، مال و آبروی انسان بود

در دولت نبوی «کرامت انسان» به اعتبار بخشی به جان، مال و آبروی انسان بود/ بشریت نیازمند دریافت «الگوهای حکومتی» پیامبر (ص) است/ لگدمال شدن «کرامت انسانی» نشانه دوران طاغوت بود/ جهان برای فهم «کرامت انسانی» باید با قرآن و سیره رسول خدا (ص) آشنا شود

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۵ جلسه ۱۱

روزنامه عصر ایرانیان سه شنبه 21 شهریور 1402 شماره 3924

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۴ جلسه ۱۰

روزنامه عصر ایرانیان دوشنبه 20 شهریور 1402 شماره 3923

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۳ جلسه ۹

روزنامه عصر ایرانیان یکشنبه 19 شهریور 1402 شماره 3922

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۲ جلسه ۸

روزنامه عصر ایرانیان شنبه 18 شهریور 1402 شماره 3921

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۱ جلسه ۷

روزنامه عصر ایرانیان سه شنبه 14 شهریور 1402 شماره 3920

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۱۰ جلسه ۶

روزنامه عصر ایرانیان شنبه 11 شهریور 1402 شماره 3917

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۰۹ جلسه ۵

روزنامه عصر ایرانیان پنجشنبه 9 شهریور 1402 شماره 3916

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۰۸ جلسه ۴

روزنامه عصر ایرانیان چهارشنبه 8 شهریور 1402 شماره 3915

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۰۷ جلسه ۳

روزنامه عصر ایرانیان سه شنبه 7 شهریور 1402 شماره 3914

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۰۶ جلسه ۲

روزنامه عصر ایرانیان دوشنبه 6 شهریور 1402 شماره 3913

شرح دعای اول صحیفه سجادیه _ شماره ۴۰۵ جلسه ۱

روزنامه عصر ایرانیان یکشنبه ۵ شهریور 1402 شماره 3912