گزارش تصویری

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۶ تیر ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  6 تیر 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  30 خرداد 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  23 خرداد 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  16 خرداد 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۹ خرداد ۱۴۰۱

گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا رحمة الله عليه

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  2 خرداد 1401

حضور حجت الاسلام موسوی مطلق بر سر تربت روحانی مبارز حجت الاسلام حاج شیخ حسین خندق ابادی

حضور استاد موسوی مطلق بر مزار روحانی مبارز حجت الاسلام حاج شیخ حسین خندق ابادی که در شب بیست ویکم ماه رمضان بعد از بیان فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه و هنگام قران بسر جان را به جان آفرین تسلیم کرد. رمضان المبارک ۱۴۴۳شهرری قبرستان ابن بابویه مجاور مزار مرحوم تختی ...

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  19 اردیبهشت 1401