گزارش تصویری

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق -  ۳ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   3 مهر 1402

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم

روضه جمعه اول قمری - 31 شهریور 1402،  6 ربیع الاول 1445

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   20 شهریور 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۶ شهریور ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   6 شهریور 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _    30 مرداد 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _    23 مرداد 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _    16 مرداد 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۹ مرداد ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   9 مرداد 1402