نکته های ناب

حالات سالکان ۱ _ انکسار غریبانه

انکسار غریبانه  گاهی روح سالک به قدری لطیف می­شود که برگ گل و شبنـم به حال او غبطـه می­خورند و نسیم صبا از آن درس می­آموزد ؛ اینجاست که اگر همنـفسی نبـاشد، غربت تمـام وجود او را فـرامی­گیرد . من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیـف تا به حدی است که آهسته دعا نتوان کرد اینجاست که آه از د...

رابطه آیت الله بروجردی با علامه طباطبایی

آیت الله جعفر سبحانی: مرحوم آقای بروجردی قشنگ فلسفه خوانده بود، خیلی، هم اسفار هم اشارات هم شوارق، حتی گاهی در درس اشعار منظومه را بالای منبر می خواند مثلا یادم می آید در خدمتشون که آیا عمل به ظن ممکن هست یا ممکن نیست، این مراد از این امکان منظور چیه؟ آیا امکان ذاتی هست، امکان وقوعی هست، امکان...