درس احلاق

خبر بده ، من غفور و رحیم هستم

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) 

همه حمدها ، حمد خداست...

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) 

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ مکه مکرمه

شرح دعای مکارم الاخلاق -  مکه مکرمه -  29 خرداد 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ مکه مکرمه

شرح دعای مکارم الاخلاق -  مکه مکرمه -  22 خرداد 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ مکه مکرمه

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   22 خرداد 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۸ خرداد ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  8 خرداد 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 15 اسفند 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۸ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  8 اسفند 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱ اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  ۱ اسفند ۱۴۰۱

با جاهل بحث نکنیم

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

معنای حقیقی ترتیل قران

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

فلسفه گرفتاری ها در زندگی

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)