نکته های ناب

خوشا آنانکه الله یارشان بی

نظر آیت الله الهی قمشه ای درباره شعر بابا طاهر

استجابت دعای مطرب به درگاه حق

نم نمِ باران به می خواران خوش است...

ما صاحب داریم!!

من خیال می کردم اینجا صاحب دارد، نمی دانستم بی صاحب است!

درس اخلاق همراه با بستنی

درس اخلاق مرحوم آیت الله صاحب الزمانی

خداوند، بندگان خوب خود را عیب دار می کند که...

آیت الله میرزا جواد انصاری همدانی

پندی حکمت آموز از مرحوم آیت الله بهلول

در طول عمرم یک چیز را ترک کردم و یک چیز را ترک نکردم...

در محضر آیت الله سید مجتبی خامنه ای

برانگیختن و بروز احساسات و عواطف در هنگام تلاوت قرآن