محمدتقی انصاری همدانی

مزار عالم ربانی مرحوم حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدتقی انصاری همدانی

این مکان رفیع مضجع منیع آستانه بارگاه زینت افزای عشق است اینجا قالب نفسی مطمعنه و مربوبه که به سوی محبوب مراجعت کرده ومرضی رضایش گشته آرمیده است مجاهد ورزمنده ای که چشم از لذائذ دنیا بسته و دل به لقاء دلدار بسته است،مروج احکام سبحانی،صاحب مناقب عرفانی،عالم ربانی حجه الاسلام والمسلمین حاج شیخ (محمد)ت...