شیخ اسدالله طیّاره

سی سال پایم را دراز نکردم

عبد صالح خدا مرحوم شیخ اسدالله طیّاره می فرمود: احترام همسرانتان را داشته باشید، خصوصا اگر سیّده هستند. یا مکن با پیل بانان دوستی یا بنا کن خانه ای در حق پیل می فرمود: الان بیش از سی سال است که ازدواج کرده ام؛ چون همسرم علویّه است، هنوز پایم را جلویش دراز نکرده ام مگر موقع استراحت یا بیماری. مقی...