آیت الله سید مجتبی خامنه ای

در محضر آیت الله سید مجتبی خامنه ای

برانگیختن و بروز احساسات و عواطف در هنگام تلاوت قرآن

در محضر آیت الله سید مجتبی خامنه ای

ایجاد رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام