استاد شوشتری

یادی از پیرمرد روشن ضمیر مرحوم مشهدی خیبر

پیرمرد مجاهد و روشن ضمیر مرحوم مشهدی خیبر

ملاقات حجت الاسلام موسوی مطلق با استاد عالیمقام حاج شیخ مهدی سمندری نجف آبادی

مجموع ملاقات ها و تشرفات ما محضر استاد عالیمقام واهل حال حاج شیخ مهدی سمندری حدود ده جلسه بیشتر نبود

به این آسانی راه نمی دهند!!

یک سال ذکر یونسیه گفتن محصولش شد دیدن چهارده معصوم علیهم السلام از پشت در.....