حافظ

خوشا آنانکه الله یارشان بی

نظر آیت الله الهی قمشه ای درباره شعر بابا طاهر

کتاب کجا

شرح غزل دوم دیوان حافظ

استاد موسوی مطلق در گفت‌گو با «سدید»: راز ماندگاری خواجه حافظ شیرازی

سرویس فرهنگ و هنر «سدید»- علی متقی: بیستم مهرماه، قرین و همنیشن نام شاعری است که مهرش در عمق جان مردم این سرزمین نشسته و شعرش در ذهن و بر زبان ایشان جاری است. شاعری که متعلق به همه‌ی قرن‌ها و محبوب همه‌ی قشرهاست. دیوان اشعارش سراسر عشق و مستی و رندی است عارف و عامی به سخنش دل بسته اند و اشعارش را ترجمان احوال و اسرار خویش می‌دانند. شیفتگان کلامش بسیارند و از آنجا که «کس چو حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب» همگان برآنند تا به قدر همت خویش از زلال کلامش بهره گیرند.  

نجوای حضرت رقیه سلام الله علیها از زبان حافظ

غزل ذیل درد دل حضرت رقیه سلام الله علیها در خرابۀ شام به هنگام دیدن سر مقدس پدر بزرگوارش می باشد. اینجا حافظ درد دل این دختر را که در فراق پدر می سوخت و می ساخت و حالا با دیدن سر بریدۀ پدرش با او نجوا می کند، را سروده است. او می فرماید: تعالی الله چه دولـت دارم امـشـب  که آمد ناگهان دلدارم ام...

اشتراکات مفهومی عمان سامانی و حافظ

قاجار است و تمام خیانت هایش ، قاجار است و قتل و خونریزی ، قاجار است و چالش های مختلف سیاسی ، حکومت قاجار آغازی بسیار نامبارک را داشت ، پس از قتل و خونریزی های فراوانی که صورت گرفت . آغا محمد خان قاجار به سلطنت رسید(۱) ، مرام او مرام مغول و چنگیز بود ، چنانچه صاحب کتاب (( رستم و التواریخ )) محمد هاشم...

حافظ و قبله هفتم

دریافت هایی درباره حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در برخی از ابیات و دیوان جناب حافظ شیرازی