توسل

دستورالعملی برای اولاد دار شدن

توسل به حضرت محسن بن علی علیه السلام

ملاقات حجت الاسلام موسوی مطلق با حجه الاسلام والمسلمین سید ناصر حسینی میبدی

بعضی از مطالب مطرح شده از ناحیه ی ایشان در این جلسه را خدمت دوستان عزیز تقدیم می کنم:

طریق توسل به عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها

عارف واصل مرحوم استاد طیاره می فرمود: براى اینکه بدانید حواله هاى معنوى شما به دست چه کسى قرار دارد به عالمه غیرمعلمه زینب کبرى سلام الله علیها متوسل شوید. یک طریق در توسل به حضرت زینب (س): مرحوم استاد طیاره می فرمود: ۶٩ روز روزی دورکعت نماز هدیه به حضرت زینب سلام الله علیها بنماید و بعد نم...

طریق توسل به ساحت امیر المومنین علی علیه السلام

آیت الله شیخ مصطفی علما (نماینده ولی فقیه در کرمانشاه) از مرحوم آیت الله شيخ محمد نصيرى و او از پدرش و ايشان از استادش مرحوم آیت الله ميرزا جوادآقا ملكى تبريزي نقل نموده اند: براي حاجات مهم ١٠ شب با وضو در يك ساعت مشخص ٢ ركعت نماز و بعد از آن ١١٠ مرتبه صلوات و پس از آن ١٥٧٠ مرتبه ذكر ياعلي بگويد و ...

مجرب در توسل به اميرالمومنين

ايت الله علماء از مرحوم ايت الله شيخ محمد نصيرى واو از پدرش و ايشان از استادش مرحوم ايت الله ميرزا جواداقاملكى تبريزي نقل نموده اند: براي حاجات مهم ١٠شب باوضودر يك ساعت مشخص ٢ركعت نماز وبعد از ان ١١٠مرتبه صلوات و پس از ان ١٥٧٠مرتبه ذكر ياعلي بگويد وسپس ٣صلوات بفرست. عارف بالله مرحوم ميرزا جواد اقا...