خانواده

استاد موسوی مطلق در مصاحبه خبرگزاری تسنیم: مردها با ابزار محبت و شادی، به رونق صفای خانه بیفزایند

استاد حوزه علمیه گفت: بیماری کرونا برای قشر خانواده تهدید بزرگی است. مردان از فرصت حضور بیشتر در کنار خانواده استفاده و با تزریق محبت و شادی محیط خانواده را گرم‌تر از گذشته کنند.  

میزگرد مسئله تربیت خانواده و راه‌های حفظ خانواده از آسیب‌های آخرالزمانی در خبرگزاری تسنیم

حجج اسلام سعیدی و موسوی مطلق مسئله تربیت خانواده و راه‌های حفظ خانواده از آسیب‌های آخرالزمانی را بررسی کردند