ابن بابویه

حضور حجت الاسلام موسوی مطلق بر سر تربت روحانی مبارز حجت الاسلام حاج شیخ حسین خندق ابادی

حضور استاد موسوی مطلق بر مزار روحانی مبارز حجت الاسلام حاج شیخ حسین خندق ابادی که در شب بیست ویکم ماه رمضان بعد از بیان فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه و هنگام قران بسر جان را به جان آفرین تسلیم کرد. رمضان المبارک ۱۴۴۳شهرری قبرستان ابن بابویه مجاور مزار مرحوم تختی ...