حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع)

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم

 روضه جمعه اول قمری - جمعه ۵ اسفند ماه۱۴۰۱  3 شعبان ۱۴۴۴

در محضر جلال خوبان

قم حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع)

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم

روضه جمعه اول قمری - 11 آذر 1401،  ۷ جمادی الاولی ۱۴۴۴

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم

روضه جمعه اول قمری - 6 آبان 1401، ۲ربیع االثانی ۱۴۴۴