فایل های صوتی

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  27 شهریور 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  20 شهریور 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۶ شهریور ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  6 شهریور 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  30 مرداد 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  23 مرداد 1402

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) -  16 مرداد 1402