دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۶ تیر ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  6 تیر 1401

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۶ تیر ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 6 تیر 1401

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 30 خرداد 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  30 خرداد 1401

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  23 خرداد 1401

خاطره گویی استاد موسوی مطلق از تشرف به مشهد مقدس

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

قدرت دعا !!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 23 خرداد 1401

مبانی عرفان اسلامی!!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

سخنی لطیف در رثای شخصیت آیت الله فاطمی نیا

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

دست نزن، تخصص نداری ...

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

به آب روشن می عارفی طهارت کرد...

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 16 خرداد 1401

هرگز عصبانی نشو!!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  16 خرداد 1401