حضرات معصومین علیهم السلام

در محضر آیت الله سید مجتبی خامنه ای

ایجاد رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام