حجت الاسلام موسوی مطلق

شرح دعای ۲۷ صحیفه سجادیه با موضوع دعا برای مرزداران _ شماره ۱۰۸ جلسه ۳۸

روزنامه عصر ایرانیان چهارشنبه 8 تیر 1401 شماره 3587

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۶ تیر ۱۴۰۱

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _  6 تیر 1401

فایل صوتی درس اخلاق حجت الاسلام موسوی مطلق _ ۶ تیر ۱۴۰۱

شرح دعای مکارم الاخلاق - دارالبکاء فاطمه الزهرا(س) - 6 تیر 1401