آیت الله بهلول

پندی حکمت آموز از مرحوم آیت الله بهلول

در طول عمرم یک چیز را ترک کردم و یک چیز را ترک نکردم...

پاسخ استاد موسوی مطلق در خصوص سخنان آیت الله بهلول راجع به ظهور

هر کس گفت من قطعا در زمان ظهور هستم از دنیا رفته است....

سادات بعد از ظهور

بسیاری از مردم خصوصا ایرانی ها نسب به حضرت می رسانند...