دهه اول محرم

شرح خطبه منا ۶

سه شنبه ۱۱ مرداد ماه۱۴۰۱ چهارم محرم

علی علیه‌السلام حلیم است...

سه شنبه ۱۱ مرداد ماه۱۴۰۱ چهارم محرم

شرح خطبه منا ۵

دوشنبه ۱۰ مرداد ماه۱۴۰۱ سوم محرم

فرصت طلبی کوفیان...

دوشنبه ۱۰ مرداد ماه۱۴۰۱ سوم محرم

شیعه را بعنوان مذهبی رسمی بشناسید..

دوشنبه ۱۰ مرداد ماه۱۴۰۱ سوم محرم

شرح خطبه منا ۴

یکشنبه 9 مرداد ماه ۱۴۰۱ دوم محرم

شرح خطبه منا ۳

یکشنبه 9 مرداد ماه ۱۴۰۱ دوم محرم

شرح خطبه منا ۲

یکشنبه 9 مرداد ماه ۱۴۰۱ دوم محرم