اخلاق الهی

خلاصه مباحث درس اخلاق حجت الاسلام استاد سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۷ شهریور ۹۹

خلاصه مباحث  درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام استاد سیّدعباس موسوی مطلق _ 17 شهریور 99

ستارالعیوب باشیم

حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق: تخلق به اخلاق الهی یعنی مثلا خدا ستارالعیوب است ما هم باید ستارالعیوب باشیم. ...