روزه

روزه و خداباوری

مرحوم آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی: یکی از مهمترین آثار صیام، با توجه به فرموده های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ایجاد خداباوری است. اگر ما به مستحبّات این ماه و ادعیه ای که در آن وارد شده است بنگریم، مانند سفارش به خواندن هزار رکعت نماز در طول این ماه، تلاوت هزار مرتبه سوره قدر در هر شب...

یکسال روزه برای

مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در مراقبات خودش عهده کرده که هر وقت عصبانی شود یک سال روزه بگیرد!!! معلوم است طرف اصلا عصبانی نمی شود. اما یک بار سر کلاس بیجا عصبانی شد، یک سال آقا روزه گرفت. که این نفسش ادب شود تازه بعد از ظهر همان روز هم گفته بود درشکه را آورده بودند و رفته بود خانه همان طلبه ...