پیشگویی بعضی عرفا و اهل دل از شهادت آیت الله رئیسی

.....
کد خبر: 17360

پیشگویی بعضی عرفا و اهل دل از شهادت ایت الله رئیسی

آیت الله  حاج شیخ مهدی احدی در سخنانی ( متن پیاده شده صوت ایشان است )می گفتند:
شهادت(ایت الله ریسی) ایشان قطعا کشور ما را برای سالیان متمادی بیمه کرد ، قطعا این شهادت نعمت الهی و فوز عظیم بود یا لیتنی کنت معک و افوز فورا عظیما  ؛ در واقع همانی بود که خودش دوست داشت .
بعضی از عرفا و اهل دل در زمانی که ایشان رئیس جمهور بود نمی توانستند در سخنرانی هایشان بگویند به خود من گفتند  دوسه تا شاهد دیگر هم دارم ، در یک جمع صمیمی نشسته بودیم فرمودند : که ایشان نمی ماند برایشان دعا کنید ، در این سفرها شهید می شوند برای من به عنوان یک سرّ بود  ولی خب بعدا در فرازهای بعدی هم اسم می بریم هم خودشان ممکن است قطعا ابراز می کنند ومن هر لحظه منتظر بودم دیروز هم که پرواز ایشان سقوط کردند و خبر امد  اولین تلفنی که تهران حتی دفتر ایشان به من زدند و گریه می کردند عرض کردم  جز شهدا هستند …