محسن قرائتی

خاطره عجیب حاج اقای قرائتی

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)