کلیپ تصویری موسوی مطلق

نصایحی از جناب هاتف اصفهانی

با یکی عشق ورز از دل و جان

راه تشرّف در بیان سه عارف....

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ... تقوا راهی است برای تقرب به خدا و حجت خدا