کلیپ تصویری

خاطره گویی استاد موسوی مطلق از تشرف به مشهد مقدس

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

قدرت دعا !!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

مبانی عرفان اسلامی!!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

سخنی لطیف در رثای شخصیت آیت الله فاطمی نیا

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

دست نزن، تخصص نداری ...

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

به آب روشن می عارفی طهارت کرد...

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

هرگز عصبانی نشو!!!

 گرامیداشت عالم عارف آیت الله فاطمی نیا _ دوشنبه ۹ خرداد ۱٤٠١

نگاهی کوتاه از نگاه دوربین دوم - شب های قدر رمضان ۱۴۰۱

دارالبکاء فاطمة الزهرا سلام الله عليها