موسوی مطلق

تعجب این است که کسی جهنم برود

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

گاهی خود امام زمان عج را هم بخواهیم!

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۷ اسفند ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح مناجات خمسه عشر) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 7 اسفند 1402

نامه عرقانی مرحوم شیخ عبدالکریم حامد به استاد شیخ عبدالقائم شوشتری- بخش دوم حسد

مرقومه شریف عارف گمنام مرحوم شیخ عبدالکریم حامدی که حاوی نکات ظریفی است و در جواب نامه حضرت استاد شوشتری در مورخه 52/11/30 نگاشته شده است

نامه عرقانی مرحوم شیخ عبدالکریم حامد به استاد شیخ عبدالقائم شوشتری- بخش اول اخلاص در بندگی

مرقومه شریف عارف گمنام مرحوم شیخ عبدالکریم حامدی که حاوی نکات ظریفی است و در جواب نامه حضرت استاد شوشتری در مورخه 52/11/30 نگاشته شده است

محبت و سخاوت نسل خوب را تضمین می کند

دارالبکاء فاطمه الزهرا(س)

شرح دعای هشتم صحیفه سجادیه _ شماره ۵۲۴ جلسه ۵

روزنامه عصر ایرانیان سه شنبه 17 بهمن 1402 شماره 4044