گزارش تصویری

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۶ آذر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح مناجات خمسه عشر) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 6 آذر 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۹ آبان ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح مناجات خمسه عشر) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 29 آبان 1402

گرامیداشت عالم عارف آیت الله سید احمد نجفی 

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم روضه جمعه اول قمری - 26 آبان 1402،  3 جمادی الاولی 1445

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق -۲۲ آبان ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 22 آبان 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق -۱۵ آبان ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 15 آبان 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۸ آبان ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 8 آبان 1402

گزارش تصویری از سخنرانی حجت‌الاسلام موسوی مطلق در هیئت فاطمه معصومه سلام الله علیها جیرفت

صلی الله علیک یا فاطمة المعصومه سلام الله علیها  حجت الاسلام موسوی مطلق  چهارشنبه ۳ آبان ماه  هیئت فاطمه معصومه سلام الله علیها جیرفت ...

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱ آبان ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _ 1 آبان 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۲۴ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   24 مهر 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۷ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   17 مهر 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق - ۱۰ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   10 مهر 1402

گزارش تصویری از درس اخلاق حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق -  ۳ مهر ۱۴۰۲

گزارش تصویری از درس اخلاق (شرح دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق) حجت الاسلام سیّدعباس موسوی مطلق _   3 مهر 1402

گزارش تصویری از جلسه روضه ماهیانه در حسینیه دختران موسی بن جعفر (ع) - قم

روضه جمعه اول قمری - 31 شهریور 1402،  6 ربیع الاول 1445