جغرافیا: ایران، همدان، روستای گنبد (همدان)
نقشه: کلیک کنید

روستای گنبد (همدان)

گنبد (همدان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان در استان همدان ایران است.