زادروز: 1324ه.ق
محل تولد: تبریز
وفات: 1380ه.ق
دین: اسلام
مذهب: تشیع

آیت‌ الله محمد مجاهدی تبریزی

آیت‌ الله محمد مجاهدی تبریزی

تولد: ۱۳۲۴ه.ق. تبریز
پدر: ملاسلیمان حسن‌آبادی

تحصیل و برخی اساتید ایشان:
علوم مقدماتی را درزادگاهش فراگرفت و در سنین جوانی تبریز را به مقصد قم ترک گفت. درحوزه علمیه قم موفّق به دریافت اجازه اجتهاد از آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت‌الله سیدمحمدهادی میلانی واجازه روایی از آیت‌الله سیدمحسن حکیم و اجازه امورحسبیّه از آیت‌الله سیدمحمد حجت کوهکمری گردید. وی مجاهدت‌ها و رشادت‌هایی که در ارتباط با مبارزه با دودمان قاجار و استقرار نظام مشروطه در تبریز داشت، به مجاهد معروف شد. او بسیار مهذب بود.

برخی شاگردان او آیات عظام:
جعفر سبحانی تبریزی
حسین نوری همدانی
سیدجلال‌الدین آشتیانی
میرزا جواد تبریزی
شیخ احمد پایانی اردبیلی
شهید سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد
قدرت‌الله وجدانی فخر سرابی
محمد فاضل لنکرانی
مرتضی بنی فضل
سیدمهدی روحانی
ناصر مکارم شیرازی
سیدهاشم رسولی محلاتی

وفات: ۱۳۸۰ ه.ق.
مزار: آرامستان شیخان قم