زادروز: 549ه.ق
وفات: رجب 587ه.ق

شهاب‌ الدین سهروردی

شهاب‌ الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی ملقب به شهاب‌ الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق، شیخ مقتول، شیخ شهید

تولد: ۵۴۹ ه.ق. سهروردِ زنجان
 
برخی استادان:
مجدالدین جیلی
ظهیرالدین قاری

برخی شاگردان:
شمس‌الدین شهرزوری

محل تحصیل: او تحصیلات مقدماتی(حکمت،منطق،اصول فقه) را در شهر مراغه نزد مجدالدین جیلی (استادِ فخر رازی) آموخت و در این علوم سرآمد شد. سپس به اصفهان رفت و تحصیلاتش را در محضر ظهیرالدین قاری به نهایت رساند. بعد از دیدار با بزرگان تصوف به سوریه رفت و در شهر حلب کتاب حکمت‌ الاشراق که مهمترین تالیف اوست، به پایان رسانید.
برخی تالیفات او:
حکمت‌ الاشراق
التلویحات
المشارع و المطارحات در منطق، طبیعیات، الهیات
اللمحات در سه فن از حکمت(طبیعیات، منطق،الهیات)
الالواح المعادیه
الهیاکل النوریه( عربی و فارسی)
المقامات
الرمز المومی
المبدا و المعاد
بستان القلوب
رساله فی اعتقاد العلما
آواز پر جبرئیل (فارسی)
کشف الغطا لاخوان الصفا
عقل سرخ

وفات: ۵ رجب ۵۸۷
مزار: مسجد سهروردی حلب