زادروز: رمضان 511ه.ق
وفات: رجب 585ه.ق
دین: اسلام
مذهب: تشیع

سید ابوالمکارم ابن زهره

ابوالمکارم عزّالدین حمزه بن علی بن زهره معروف به سید ابوالمکارم بن زهره با ۶ واسطه به امام صادق علیه السلام می‌رسد
تولد: رمضان ۵۱۱ در شهر حلبِ سوریه‌
پدر: علی بن زهره حلبی

برخی استادان آیات عظام:
سیدابوالمحاسن زهره حلبی(جدّ)
علی بن زهره حلبی (پدر)
ابومنصور محمد بن حسن بن منصور
ابوعبدالله حسین بن طاهر بن حسین
ابن شهر آشوب مازندرانی

برخی شاگردان او:
عبدالله بن علی بن زهره(برادر)
سیدمحیالدین محمد بن عبدالله(برادرزاده)
شادان بن جبرئیل قمی
محمد بن جعفر مشهدی
معین الدین سالم بن بدران مصری
محمد بن ادریس حلی

تالیفات وی:
نزدیک به ۳۰ کتاب، رساله و مقاله دارد
غنیه النزوع
الاعتراض علی الکلام الوارد من حمص
الجواب عما ذکره مطران
النکت
نقض اشکالات فلاسفه
غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع
مسائل فی الرد علی المنجمین

محل تحصیل: او در حلب از حضور پدر استادش و از شاگردان شیخ مفید بهره برد. با استادشان، ابن شهر آشوب مازندرانی هم عصر بود.

وفات: ماه رجب ۵۸۵
مزار: کوه جوشن در حلب