زادروز: 1266 | 1305ه.ق
وفات: 19 مهر 1331 | 21 محرم 1372ه.ق
دین: اسلام
مذهب: تشیع

شیخ محمدحسین زاهد

شیخ محمدحسین زاهد متولد سال ۱۳۰۵ ه.ق. (۱۲۶۶ ه.ش) فرزند میرزا علی اصغر بود.
او را با نام شیخ محمدحسین نفتی به جهت شغل نفت‌فروشی در تهران می‌شناختند. در چهل‌سالگی با تحولی که دقائقی با نشستنِ پای درس آقا سیدعلی مفسر داشت، بطور قطع قصد کرد تا از آن به بعد به فراگیری علوم دینی بپردازد.
تحصیلاتش را ابتدا در مشهد سپس تهران ادامه داد. سالهای تحصیل او کم بود ولی پربار؛ بطوری‌که او در بین مدرسین تهران، یکی از بهترین و دقیق‌ترین مدرسین ادبیات عرب به حساب آمد.
برخی اساتید ایشان حضرات آیات :
سیدعلی مفسر
آقابزرگ هفت تنی
عیسی چال میدانی
علی رشتی

برخی شاگردان وی عبارتند از آیات عظام:
سیدمحسن خرازی
مرتضی تهرانی
عبدالکریم حق‌شناس

او در ۲۱ محرم سال ۱۳۷۲ ه.ق. (۱۳۳۰ ه.ش) در گذشت. و در آرامستان ابن‌بابویه شهر ری آرمید.