خانه / گزارش تصویری / گزارش تصویری از ملاقات با حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشترى

گزارش تصویری از ملاقات با حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشترى

گزارش تصویری از ملاقات امروز حجج اسلام وآقایان: حاج شیخ مهدى دانشمند،سید عباس موسوى مطلق، سید مجید بنی فاطمه ،سید رضا نریمانى،حاج مهدی معینى حاج جعفر قربانی با عالم عارف حضرت استاد آیت الله شیخ عبدالقائم شوشترى

درباره سیّدعباس موسوی مطلق

همچنین ببینید

ملاقات حجت الاسلام سیدعباس موسوی مطلق با آیت الله ناصرى یزدى همراه با گزارش تصویری